AskTurka.Com

Düşündüren Sözler

 1. Kurdun sofrasında, kardeş payı olmaz
 2. Eşekleri semeriyle değerlendirme, aksesuar her zaman yanıltıcıdır
 3. Kula bela gelmez ,hak yazmayınca.Hak belasını yazmaz ,kul azmayınca
 4. Senin için yalan söyleyen, sana da yalan söyler
 5. Elmas yontulmadan ,insan yanılmadan mükemmelleşemez
 6. Kişinin yüceliği unvanla olmaz ,belki unvan kişinin gayreti sayesinde yücelir
 7. En usta kimse, bir zamanlar en çok hatayı yapan kimseydi
 8. Unutma! başarının finişi yoktur.O bir yolculuktur.Her bitiş çizgisi bir başka yolun başlangıcıdır
 9. Gereken dersi almışsan ,o tecrübe asla pahalıya gelmemiştir
 10. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir
 11. İyi insanlarla birlikte olun ki, adınız onlarla birlikte anılsın ve korunsun.Yalnız başına bir diken imha olur.gül ile birlikte olursa bakılır,sulanır,korunur
 12. Yerinde söz söylemesini bil ki, özür dilemek zorunda kalma
 13. El ele veren insanların kolları her yere uzar, fakat yalnız taş duvar bile olmaz
 14. “İş yapmak için cesur ol, riske gir.Bütün şartların hazır olmasını beklersen, eğer ile meğeri evlendirirler ve keşke adlı çocukları olur
 15. “Keskin kılıç olmak için, çok çekiç yemek gerekir
 16. “Dostunun kamburunu görme ki;oda senin sivilcelerini görmezden gelsin
 17. “Yarışı önde götürmek iyidir ama; aslolan ipi önde göğüslemektir
 18. “Unutma! her duruma uyan reçete yoktur.Senin ayağına uyan ayakkabı başkasının ayağını vurur
 19. “Başarının ana babası çoktur, başarısızlık ise yetimdir
 20. “Karşına çıkan birkaç olumsuzluk yüzünden hemen pes etme .Unutma!birkaç sineğin ısırması, yarışı kazanmaya azmetmiş bir atı durduramaz
 21. “Ata binmeyi öğren ama, usulünce düşmeyi de
 22. “Yürüdüğün yol ,seçtiğin hedef doğru olduktan sonra, o yolun sonuna erişip erişememen ikinci derece önemlidir
 23. “Unutma !Büyük adamlar ;büyük adam olmak isteyenlerden çıkar
 24. “Başarı :kararlı ve azimli olanlarındır”
 25. “Arzeyle bu pendi(öğüdü) kendi özüne,
 26. Dost addetme her güleni yüzüne,
 27. İncinme dostunun doğru sözüne,
 28. Doğru söz insana batar demişler.”
 29. “Senden önce gelenlerden ibret al ,ama senden sonra gelenlere ibret olma”
 30. “ Diken olup ayağa takılacağına ,gül ol yakaya takıl”
 31. “Sayma başka nefsi kendi nefsine hamal.
 32. kırbacın düşsede attan,inde yere kendin al”
 33. “Vakit namludan çıkan kurşun gibidir ,artık geri getirilemez”
 34. “Yoldaş olma yolun bilmez yolsuza.
 35. Komşu olma sözün bilmez densize”
 36. “Gaye eksenli yaşa ,yoksa !İstekleri olan küçük adamlardan olursun.”
 37. “Her şey aslına çeker .Kurbağayı kürke sarsan kurtulur kurtulmaz çamura atlar.”
 38. “Bulutta otu ,otta sütü ,sütte eti ,ette ruhu görebilen basiret sahibi insanlardan olmaya çalış.”
 39. “Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa”
 40. “Çözümün bir parçası değilsen ,sorunun bir parçasısın”
 41. “Açık bir el, sıkılmış yumruktan daha güçlüdür”
 42. “Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
 43. Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol,
 44. Yardım ve cömertlikte akarsu gibi ol,
 45. Alçak gönüllülük ve olgunlukta toprak gibi ol,
 46. Olduğun gibi görün ,göründüğün gibi ol”
 47. MEVLANA
 48. “Yükselmeli,dokunmalı alnın semalara,
 49. Doymaz beşer denilen kuş itilalara (yükselme)
 50. Uğraş,didin,düşün,ara,bul,atıl,bağır,
 51. Oturmak zamanı geçti,çalışmak zamanıdır.”
 52. TEVFİK FİKRET
 53. Bir elde kadeh ,bir elde kuran,
 54. Bir helaldir işimiz,bir haram.
 55. Şu yarım yamalak dünyada,
 56. Ne tam kafiriz ne de tam müslüman”
 57. ÖMER HAYYAM
 58. “Başarının gerçek ölçüsü, kişinin kimlerden olduğu değil ,neler yaptığıdır”
 59. MAO(çin devriminin mimarı) diyor ki: ”Önemli olan kedinin renginin siyah yada beyaz olması değil ,fare yakalayabilme yeteneğidir”
 60. “ Bir kulvarda başarılı olmanın yolu, o alana “eğilimli” olmak ve o kanuda “eğitimli” olmaktır.
 61. Elde edilmemiş başarılarla ilgili sözler
 62. “Dagdaki tavşanın suyu, ocağa konulmaz”
 63. “Denizdeki balığa, pazarlık olmaz”
 64. ( Aklımızı kullanarak daha başarılı yaşayabiliriz.)
 65. “Talihinden şikayet eden çok aklından şikayet eden yok”
 66. “Akılsız köpeği yol kocatır”
 67. ( Torpil sahibi insanlar kaliteli insanları yenebileceğini vurgularlar.)
 68. “Arkalı köpek kurdu boğar”
 69. “Köpek kağnı gölgesinde yürür,kendi gölgesi sanırmış”
 70. “Akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil tavadan gelir”
 71. “Güzellik ondur dokuzu dondur”
 72. “Yağmuru yel azdırır,insanı el azdırır”
 73. “Kuru gayret çarık eskitir”
 74. ( Yapılan hatalar telafi edilse bile duygusal kalıntılar silinmez.)
 75. “Çivi çıkar ama yeri kalır”
 76. “Sel gider, kum kalır”
 77. ( Atalarımız boş hayalleri pek iyi karşılamamıştır.)
 78. “Dile gelen elden gelse ,dilenciden padişah olur”
 79. “Yerde yatar,minare kadar rüya görür”
 80. ( Başkalarını taklit etmemeliyiz .özgün olmalıyız.)
 81. “Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü unutmuş”
 82. ( Büyüklerimiz pek göz önünde olmayı öğütlemez.)
 83. “Ne yavuz (aşkın) ol asıl, ne yavaş (şaşkın) ol basıl”
 84. “Pek eğilme basarlar,pek yükselme asarlar”
 85. ( Başarılı insanlarla birlikte olunmalıdır.)
 86. “Aç aç ile yatınca arada dilenci doğar”
 87. ( Başarılı olmak için o işi istemek gerekir.)
 88. “Çobanın gönlü olsa tenekeden süt çıkarır”
 89. “Gönülsüz yenen aş, karın ağrıtır”
 90. ( Atalarımız soya önem vermişlerdir.)
 91. “Katrandan olmaz şeker ,olsada cinsine çeker”
 92. “ Darı unundan baklava ,incir ağacından oklava olmaz”
 93. “Taşa çıkan keçinin ,ağaca çıkan oğlağı olur”
 94. ( Kendi işimizi galiba kendimiz yapmalıyız ne dersiniz?)
 95. “Sana vereyim bir öğüt ,kendi ununu kendin öğüt”
 96. “Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür”
 97. “El elin eşeğini türkü çağırarak arar”
 98. ( İsteklerimizin bedelini ödemeliyiz.)
 99. “Kaymağı seven mandayı yanında taşır”
 100. ( Kötü talihli olmak ne kötü.)
 101. “Fukaranın eştiği kuyudan su çıkmaz”
 102. “Zenginin horozu da doğurur”
 103. “Zengin arabasını dağdan aşırır ,züğürt düz ovada yolunu şaşırır”
 104. “Zengin yer sütlaç, fakir yer bulamaç;sabah olunca o da aç ,o da aç”
 105. “Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur”
 106. “Hayvan ölür cesedi kalır ,insan ölür eseri kalır”

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.