Sema ve Gökyüzü içeren ingilizce güzel sözler

GÖKYÜZÜ ILE ILGILI İNGİLİZCE SÖZLER

“There wouldn’t be a sky full of stars if we were all meant to wish on the same one.”

“Hepimiz aynı şeyi dilemek istiyor olsaydık, yıldızlarla dolu bir gökyüzü olmazdı.”

 

“The sky looks wonderful, just like your smile.”

“Gökyüzü harika görünüyor, tıpkı senin gülüşün gibi.”

“The sky is full of dreams, but you don’t know to fly.”

“Gökyüzü hayallerle dolu, ama sen uçmayı bilmiyorsun.”

 

“Aim for the sky, but move slowly, enjoying every step along the way. It is all those little steps, that makes the journey complete.”

“Gökyüzünü hedefleyin, ancak yavaşça hareket edin, yol boyunca her adımın tadını çıkarın. Bütün bu küçük adımlardır yolculuğu tamamlayan.”

– Chanda Kochhar –

 

“Once you have tasted the taste of sky, you will forever look up.”

“Gökyüzünün tadını bir kere tattığınızda, sonsuza kadar bakarsınız.”

– Leonardo Da Vinci –


“The sky is the daily bread of our eyes.”

“Gökyüzü, gözlerimizin günlük ekmeğidir.”

 

 

“My limit is beyond the sky.”

“Benim sınırım gökyüzünün ötesinde.”

 

“The sky is open to those who have wings.”

“Gökyüzü kanatları olanlar için açıktır.”

 

“There is a big blue sky waiting just behind the clouds.”

“Bulutların hemen arkasında bekleyen büyük mavi bir gökyüzü var.”

 

Gökyüzü bile bazen ağlamalı, yoksa güller asla çiçek açmaz.

“Even the sky must weep sometimes, or the roses would never bloom.”

 

“Gökyüzü bile bazen ağlamalı, yoksa güller asla çiçek açmaz.”

– Kellie Elmore –

“You are the sky, everything else is just the weather.”

“Sen gökyüzüsün, geri kalan herşey ise, sadece hava durumundan ibaret.”

 

“Only from the heart can you touch the sky.”

“Sadece kalpten gökyüzüne dokunabilirsin”

– Mevlana –

 

“No matter where we are, we will always be under the same sky.”

“Nerede olursak olalım, her zaman aynı gökyüzünün altında olacağız.”

 

“When you feel stuck, look at the sky. The clouds remind you that everything changes.”

“Takıldığın zaman gökyüzüne bak. Bulutlar sana her şeyin değiştiğini hatırlatır.”

 

“We all live under the same sky, but we don’t all have the same horizon.”

“Hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz, ama hepimiz aynı ufka sahip değiliz.”

– Konrad Adenauer –

 

 

“I always believe that the sky is the beginning of the limit.”

“Her zaman gökyüzünün sınırın başlangıcı olduğuna inanıyorum.”

– MC Hammer –

 

“Unutmayın, güzel günbatımları, bulutlu bir gökyüzüne ihtiyaç duyar.”

– Paulo Coelho –

 

“The sky is like an infinite movie to me. I never get tired of looking at what’s happening up there.”

“Gökyüzü benim için sonsuz bir film gibi. Orada neler olduğuna bakmaktan asla bıkmayacağım.”

– K. D. Lang –

 

“Even when the sky is filled with clouds, the Sun still shines above.”

“Gökyüzü bulutlar ile dolu olsa bile, güneş hala yukarıda parlar.”

– Janet Donaghy –

 

 

“You must not blame me if I do talk to the clouds.”

“Eğer bulutlarla konuşursam beni suçlamamalısın.”

– Henry David Thoreau –

 

 

“I will fly. Chase the wind and touch the sky.”

“Uçacağım, rüzgarı kovalayacağım ve gökyüzüne dokunacağım.”

 

 

“Thank God men cannot fly, and lay waste the sky as well as the earth.”

“Tanrı’ya şükürler olsun ki insanlar uçamiyorlar! dünyayla birlikte gökyüzünüde harabeye çevirirler.”

– Henry David Thoreau –

 

 

“A cloudless plain blue sky is like a flowerless garden.”

“Bulutsuz, düz mavi bir gökyüzü, çiçeksiz bir bahçeye benzer.”

– Terri Guillemets –

 

 

“Try to be a rainbow in someone’s cloud.”

“Birilerinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış. “

– Maya Angelou –

GÖKYÜZÜ ILE ILGILI İNGİLİZCE SÖZLERGökyüzü ile ilgili ingilizce Sözler türkçe çevirili
Yorumlar (0)
Yorum ekle