sevgiliye islami sözler

0

En güzel islami Mesajlar – “Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.”
Hz.Muhammed

“Yaşam kabullenmektir.”
A.F.Y

“Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez.”
Muhammed İkbal

“Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır.”
A.F.Y

“Acı, akıllı adamların hocasıdır.”
Byron

“Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.”
Hz.Muhammed

“Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur.”
Ahmed Hulûsi

“Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.”
Hz.Muhammed

“Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın.”
A.F.Y

“Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Kadın insansı ile insan arasında köprüdür.”
A.F.Y

“Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.”
Yunus Emre

“İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.”
Hz.Muhammed

“İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir.”
Hz. Muhammed

“Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir.”
A.F.Y

“Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.”
Hz. Muhammed

“Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır.”
A.F.Y

“Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir.”
Fransız Atasözü

“Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur.”
A.F.Y

“Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.”
Demokritos

“İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anl!!!!! gelmez.”
A.F.Y

“Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır.”
A.F.Y

“Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız.”
Montesquieu

“Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.”
Hz. Muhammed

“İspat, izafi varlığın bir göstergesidir.”
A.F.Y

“Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur.”
A.F.Y

“Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.”
Hz. Muhammed

“Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir.”
A.F.Y

“Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar.”
Conficius

islam alimlerinden hikmetli mesajlar

“Huşu namaza, haşyet ilme aittir.”
A.F.Y

“Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur.”
Hafız

“Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir.”
Hz.Muhammed

“Allah’ın dışında kimseye borç verme.”
A.F.Y

“İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.”
Hz. Muhammed

“Vehimle kazanan, vehimle kaybeder.”
A.F.Y

“Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar.”
Alexandre Dumas Fils

“Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir.”
Yunus Emre

“Vicdan sahibi kısık seslidir.”
A.F.Y

“Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın.”
A.F.Y

“Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir.”
David Starr Jordan

“Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır.”
A.F.Y

“Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.”
Mevlâna

“Yokluk, varlığın aynasıdır.”
A.F.Y

“Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının.”
Hz.Muhammed

“Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum.”
Ralph Waldo Emerson

“Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.”
Hz. Muhammed

“Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter.”
Hızır

“Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.”
Hz. Muhammed

“Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.”
Hz.Muhammed

“Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur.”
A.F.Y

“Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım.”
Hz.Muhammed

“Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir.”
Hz.Muhammed

“Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da….”
A.F.Y

“Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis’e, Adem’e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis’in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem’in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti.”
Caferi Sadık

“Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.”
Hz. Muhammed

“Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz…”
Şeyh Hariri

“Ameller niyetlere göre değer kazanır.”
Hz. Muhammed

“Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer.”
Hacı Bektaş Veli

“Bilginler, Nebilerin varisleridir.”
Hz. Muhammed

“İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz.”
Hz. Muhammed

“Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..”
Hz. Muhammed

“Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir.”
Richard Bach

“Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur.”
Hz. Muhammed

“Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem.”
Hz. Ali

“İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.”
Hz. Ali

“Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır.”
Kenan Rifai

“Senin Allah’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür.” (Molla için söylenen söz)
Muhammed İkbal

“Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?.”
Muhammed İkbal

“Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.”
Hallac-ı Mansur

“Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir.”
Hızır (a.s)

“Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sır’rı açığa vurdu ben sakladım.”
Şibli

“Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.”
Hallac-ı Mansur

“İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz.”
Hz. Muhammed

“Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır.”
Hz. Muhammed

“Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur.”
Victor Hugo

“Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum.”
Hz.Muhammed

“Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?.”
A.F.Y

“Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.”
Hz.Muhammed

“Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.”
Hz.Muhammed

“Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır.”
Firdevsi

“Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.”
Hz. Muhammed

“Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.”
Hz. Muhammed

“Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.”
Hz. Muhammed

“Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi”
Hz. Muhammed

”Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.”
Hz. Muhammed

“İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.”
Hz. Muhammed

“Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir.”
V.Hugo

“Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.”
Hz. Muhammed

“Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.”
Helen Keller

“Affetmek, zaferin zekâtıdır.”
Hz. Muhammed

“İman, aklın çalışmasının ürünüdür.”
Ahmed Hulûsi

“Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz.”
Hz. İsa
“Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur.”
A.F.Y

“Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et.”
Muhiddin Arabi

“Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur.”
Ahmed Hulûsi

İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. [ İbni Haldun ]

Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. [ Mevlana ]

Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez. [ Firdevsi ]

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. [ Mevlana ]

Avcı nice al [ tuzak, hile ] bilirse, ayı da onca yol bilir. [ Kaşgarlı Mahmud ]

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. [ Hz. Ali [ r.a ] ]

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. [ Hz. Ebubekir ]

Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. [ Hz. Ali [ r.a ] ]

Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. [ Yahya bin Muaz ]

Her gecenin bir gündüzü vardır. [ Hz. Ali [ r.a ] ]

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. [ Hz. Ali [ r.a ] ]

Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. [ Cafer bin Muhammed ]

Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. [ Hz. Esma ]
.
Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. [ Hasan-ı Basri ]

En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. [ Malcolm X ]

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. [ Mevlana ]

mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dunyadakiler birbirini kırıp geçiriyor [ isma ]

GÜZEL YÜZLÜLER,ALLAH IN GÜZELLİĞİNİN BİRER AYNASIDIR.ONLARI İSTEMEK,ONLARI SEVMEK HAKKI İSTEMENİN,HAKKI ARAMANIN BİR SEMBOLÜDÜR.O GÜZELLERİ DÜŞÜNÜRKEN HAKKIN DÜŞÜNÜLMESİDİR.[ MEVLANA ]

ben bu amellerım ıle gıremem o cennetıne rabbım benı de affeyle al benıde cennetıne cok korkuyorum olumden olum degıl amelımden korkum azrailden degıl cehennemın atesınden

YALNIZ BİRİ İSTE BAŞKALARI İSTENMEYE DEĞMİYOR, BİRİ ÇAĞIR BAŞKALARI İMDADA GELMİYOR…

Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini korkunç bir azaba mahkum ederiz. lokman suresi [ 24 ] ayet

GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR GÜZEL DÜŞÜNEN HAYATINDAN LEZZET ALIR SAİD NURSİ[ bediüzzaman ]

selam sualden öncedir.kimki size selam vermeden sual sorarsa ona cevap vermeyiniz.

Bildiğin 3 şeyden 2-sini kendin yap, 3-yü ben senin için Allahtan isterim. [ S.A.V. ]

BUGÜNÜ DÜŞÜNÜRÜM…DÜN GEÇTİ…YARIN VAR MI…? GENÇLİGİME GÜVENMEM ÖLEN HEP İHTİYAR MI…!
.
Musluman selamlaşırken en azindan esselamu aleykum demelidir, Selam degil. Cunki, Selam Allahin isimlerinden biri. Birisine Allah diyemedigimiz gibi Selam da diyemeyiz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.