Seni anLaTmak GeLdi ßugün iÇimdenn..

0

91918ßugün Seni anLatmak iStedi kaLemim kağıtLaRa.. YazMak iSteDi Seni
SayfaLarCa..
Farkındaydı aSLında Seni anLatacak, Seni tanımLayacak cümLeLer topLuLuğu
yokTu..
Ama yinede Seni anLatmak iStedi biLe biLe.. ßiLe ßiLe Seni tanımLamak
iStedi..
O kadar çok ßüyüdün ki iÇimde, yüreğim küÇük geLmeye ßaŞLadı..
TaŞarcaSına yüreğimden, taŞarcaSına..!
Sonu ßeLiRSiz diyarLara, hayaLLeRe, düŞLere doğRu SürükLenmeye
ßaŞLadın..
Artık ßen ßiLe engeL oLamıyoRum taŞarcaSına çoğaLan Sevgine..
eLimde değiL, saniSeLer, SaniyeLer, DakikaLar, SaatLer, günLer, haFtaLar,
yıLLar geçtikÇe dahada ßüyüyorSun iÇimde.. Sen miSin iÇimde Seni
ßüyüten..?
YokSa ßen miyim Seni ßu kadar gözümde ßüyüten..?
EŞin, benzeRin oLmadığına o Kadar Çok inanmıŞım ki bi biLSen.. Kime
ßakSam Seni GörüyoRum.. Kimin SeSini duySam Senin SeSin.. NeReye daLSam
ßakıŞLarın..
AkLımda İçimi titreden güLüŞün.. ßahar kokuLaRında kokunu arıyoRum..Hiç kimSe Sen değiL, her yürekte Seni aRıyorum.. Yüreğini aRıyoRum..
ßana göRe ßeLkide ama o eŞSiz Sevgini aRıyoRum ßaŞka kaLpLeRde..
Ama ßuLamıYoRumm..
AsLında Seni Çok Seviyorum Sana Seni SeviyoRum demekLe geçiŞtiriyorum..
Utanıyorum, çekiniyoRum, iTiRaf edemiyoRum Sana.. İmkanSız geLiyoRSun
ßana..
İmkanSız geLiyoR Sana oLan Sevgim.. ßen kim, o kim? diyoRum hep..
Aşk, GeRçek Sevgi Sınır, imKan, engeL TanıR mı? SöyLe ßana cevap Ver
TanıR MıSın Sevdiğim..? EL uzaTSam geL deSem geLir miSin? SonSuza kadar
ßenimLe oLabiLiR miSin?
Yada SuS ve Sadece GözLeRime ßak..
Ya kaL Sonuna KadaR..
Yada gözLeRini gözLeRimden aL ve GiT..
ßugün Seni anLatmak iStedi kaLemim kağıtLaRa.. YazMak iSteDi Seni
SayfaLarCa..
Farkındaydı aSLında Seni anLatacak, Seni tanımLayacak cümLeLer topLuLuğu
yokTu..
Ama yinede Seni anLatmak iStedi biLe biLe.. ßiLe ßiLe Seni tanımLamak
iStedi..
O kadar çok ßüyüdün ki iÇimde, yüreğim küÇük geLmeye ßaŞLadı..
TaŞarcaSına yüreğimden, taŞarcaSına..!
Sonu ßeLiRSiz diyarLara, hayaLLeRe, düŞLere doğRu SürükLenmeye
ßaŞLadın..
Artık ßen ßiLe engeL oLamıyoRum taŞarcaSına çoğaLan Sevgine..
eLimde değiL, saniSeLer, SaniyeLer, DakikaLar, SaatLer, günLer, haFtaLar,
yıLLar geçtikÇe dahada ßüyüyorSun iÇimde.. Sen miSin iÇimde Seni
ßüyüten..?
YokSa ßen miyim Seni ßu kadar gözümde ßüyüten..?
EŞin, benzeRin oLmadığına o Kadar Çok inanmıŞım ki bi biLSen.. Kime
ßakSam Seni GörüyoRum.. Kimin SeSini duySam Senin SeSin.. NeReye daLSam
ßakıŞLarın..
AkLımda İçimi titreden güLüŞün.. ßahar kokuLaRında kokunu arıyoRum..

Her yürekte Seni aRıyorum.. Yüreğini aRıyoRum.. İnan Hiç kimSe Sen
değiL,
ßana göRe ßeLkide ama o eŞSiz Sevgini aRıyoRum ßaŞka kaLpLeRde..
Ama ßuLamıYoRumm..
AsLında Seni Çok Seviyorum Sana Seni SeviyoRum demekLe geçiŞtiriyorum..
Utanıyorum, çekiniyoRum, iTiRaf edemiyoRum Sana.. İmkanSız geLiyoRSun
ßana..
İmkanSız geLiyoR Sana oLan Sevgim.. ßen kim, o kim? diyoRum hep..
Aşk, GeRçek Sevgi Sınır, imKan, engeL TanıR mı? SöyLe ßana cevap Ver
TanıR MıSın Sevdiğim..?
EL uzaTSam geL deSem geLir miSin? SonSuza kadar ßenimLe oLabiLiR miSin?
SuS ve Sadece GözLeRime ßak..
Ya kaL Sonuna KadaR..
Yada gözLeRini gözLeRimden aL ve GiT..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.