AskTurka.Com

Erkeğin Tenasül Uzvu

Erkeğin Tenasül Uzvu

Rüyada görülen erkeğin tenasül uzvu, mal, evlat ve ömre yorumlanır. Abdülgani Nablusi’ye göre, rüyada görülen
erkeğin tenasül uzvu, mal, evlat ve ömre yorumlanır.
Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadığını ve
büyüdüğünü görmek, evlat ve malının çok olmasına yorumlanır.
Rüyada tenasül uzvunun uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma
ve ihtiyacı gidermeye yorumlanır. Tenasül uzvunun birtakım
parçalarının olduğunu gören kimsenin nesli çok olur.
İki tane tenasül uzvu olduğunu gören kimsenin iki erkek
çocuğu olur. Başkasının tenasül uzvunu kendi elinde gören
kimsenin eline mal geçer. Rüyada birisinin tenasül uzvunu
ısırdığını gören kimse, o adamı çok sevmesine ve çok methetmesine
yorumlanır.
Tenasül uzvunun kesildiğini gören kimsenin erkek nesli kesilir.
Hayalarının kesilip tenasül uzvunun kaldığını gören kimsenin
kızdan nesli kesilir.
Hamile olan bir kadının erkeklik organı olduğunu görmesi,
erkek çocuk doğurmasına yorumlanır. Hamile olmayıp kendisinin
bir çocuğu varsa o çocuk kavminin reisi olur. Hamile olmadığ’ı halde bir çocuğu da yoksa o kadın ebediyyen çocuk doğurmaz.
Kadın için erkeklik tenasül uzvu, onun erkeklik taslamasına
ve erkek gibi üste çıkmasına yorumlanır. Bazen de kadın için
erkeklik organı ve sakal, onun işlerini gören ve idare eden
kimse için fazlalık ve kuvvettir.
Bazı yorumcular, bir kadın kendisinin erkeklik organı veya
sakalı olduğunu yahut erkek elbisesi giydiğini görse, o kadın
kocasına zulmeder ve kocasının kendisine söylediği sözün aynısını
kocasına söyler, dediler.
Rüyada tenasül uzvunu tutmak, ferahlık ve sevinçtir. Rüyada
erkeğin tenasül uzvu, onun halk içindeki ismi, şerefi ve ziyadeliğidir.
Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya tenasül uzvunun
uyanmış olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı
veya şerli bir iş işlediğini görmek, devlet işinden bir işi şiddetle
talep etmeye ve bu işi elde etmeye, şanının yüce olmasına ve
temenni edilen şeye kavuşup düşmanlarına galip gelmeye yorumlanır.
Tenasül uzvunun deliği, ana-baba ile yorumlanır. Çünkü
orası meninin çıktığı yerdir. Evlat ile yorumlanır, çünkü doğmasına
sebep olur.
Tenasül uzvunun üzerinde menfaatine mani olmayan ikinci
bir tenasül uzvunun bittiğini, ekin veya ağaç meydana geldiğini
ve kendisine bir zarar ve eziyet vermediğini görmek, evlat,
menfaat ve rızka yorumlanır. Anlatılan fazlalıklar kendisine
zarar verirse, yaramazlığa ve hoş olmayan şeylere yorumlanır.
Rüyada tenasül uzvunun demirden yahut bakırdan ya da
herhangi bir madenden olduğunu gören, zengin olur, bazen de
o kimsenin nesli kesilir yahut rahatı gider.
Tenasül uzvunda yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir
sözün söylenmesine yorumlanır. Birisinin, kendi tenasül uzvunu
tuttuğunu gören kimse, izzet ve ferahlığa kavuşur. Rüyada
sünnet olduğunu görmek, dinindeki düzgünlüğüne yorumlanır.
Çünkü sünnet olmak sünnettir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.