Türkmen Atasözleri ve Güzel Sözler

Abıray gaçsa tutdurmaz.

Saygınlık kaçarsa bulunmaz.

 

Abıray gidenden, bahtı hem gider.

Saygınlığı kaybolanın, bahtı da kararır.

 

Aca gazan astırma, üşüyene odun yakdırma.

Aça kazan astırma, üşüyene odun yaktırma.

 

Acala dova yok, akıla bela.

Ecele çare, akıllıya bela yok.

 

Acı gepletme, doku derletme.

Acı konuşturma, toku terletme.

 

Acıksan çopana, susasan deyhana bar.

Acıkınca çobana, susayınca çiftçiye var.

 

Acısı bolmayanın, süycisi hem bolmaz.

Acısı olmayanın, tatlısı da olmaz.

 

Acı söz okdan yaman.

Acı söz oktan kötü.

 

Aç at yol almaz, aç it av.

Aç at yol almaz, aç it av.

 

Açda algin, beğe bergin bolmasin.

Açta alacağın, beye de borcun olmasın.

 

Açılan solar, ağlan güler.

Açılan solar, ağlayan güler.

 

Açlık cebrini çekmedik, dokluk gadrını nebilsin.

Açlık cefasını çekmeyen, tokluğun kıymetini bilmez.

 

Aç palar, tok geğirir.

Aç esner, tok gegirer.

 

Aç tovuk düyşünde dane görer.

Aç tavuk rüyasında darı görür.

 

Adam bolcak çağa, bokundan belli.

Adam olacak çocuk, kakasında bellidir.

 

Adam yağşısı sofi bolar, ağaç yamanı sokı.

İyi insan sofi olur. Kötü ağaç havan olur.

Ağlamadık oğlana emcek yok.

Ağlamayan çocuğa meme verilmez.

 

Ağlasa inem ağlar, galani yalan ağlar.

Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

 

Ağşamın hayrından, ertirin şeri yegdir.

Akşamın hayrından sabahın şeri yeğdir.

 

Akıllı, edebi, edepsizden övrener.

Akıllı, edebi, edepsizden öğrenir.

 

Bağa bak üzüm bolsun, iymeğe yüzün bolsun.

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

 

Barını beren utanmaz.

Varını veren utanmaz.

 

Baş daşa değmese, akıl başa gelmez.

Baş taşa çarpmasa, akıl başa gelmez.

 

Başganın ovurcundan su içen ganmaz.

Başkasının avucu ile su içen kanmaz.

 

Baş sağlığım, dünya baylığım.

Baş sağlığım, dünya varlığım.

 

Batır bir öler,gorkak mün.

Kahraman bir kere ölür, korkak bin kere.

 

Bay acıganda iyer, garip tabanda.

Zengin acıkınca yer, fakir bulunca.

 

Beladan heder, heder etmesen eder.

Beladan sakın, sakınmazsan yakar.

 

Benda gaçsan tutularsın, hudaya gaçsan gurtularsın.

Kula sığınırsan tutulursun, Allah’a sığınırsan kurtulursun.

 

Berenden al, vurandan gaç.

Verenden al, vurundan kaç.

 

Beterin beteri bar.

Beterin beteri var.

 

Beyiğin önünden geçme, gatırın ardından.

Büyüğün önünden geçme, katırın arkasından.

 

Bilen bilenini işler, bilmedik barmağını dişler.

Bilen bildiğini yapar, bilmeyen parmağını ısırır.

Yorumlar (0)
Yorum ekle