Kim Umar Senden Vefâyı

Dîvân-ı İlâhîyât 66

Kim umar senden vefâyı
Yalan dünyâ değil misin
Muhammed-i Mustafâ’yı
Alan dünyâ değil misin

Yürü hey bî-vefâ yürü
Sensin hod bir köhne karı
Nice yüz bin erden geri
Kalan dünyâ değil misin

Sihr ile donadıp kendin
Meydâna salan semendin
Âleme mihnet kemendin
Salan dünyâ değil misin

Kasd edip halkın özüne
Toprak doldurup gözüne
Ehl-i gafletin yüzüne
Gülen dünyâ değil misin

Eğer şâh ü eğer bende
Her kişiyi salan bende
Kimse mekân tutmaz sende
Vîrân dünyâ değil misin

Kimisini nâlân edip
Kimisini giryân edip
Âhir-i kâr uryân edip
Soyan dünyâ değil misin

İşin gücün dâ’im yalan
Çok kişiden arta kalan
Nice kerre boşaluban
Dolan dünyâ değil misin

Aziz Mahmut Hüdayi Hayatı ve Şeyhliği ve Şairliği

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.